waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Tiel start ondanks bommen en granaten met saneren grachten

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Tiel start ondanks bommen en granaten met saneren grachten
TIEL Of nou de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) uit Amersfoort moet wachten op munitieopruimer REASeuro uit Riel, of andersom, het maakt de gemeente Tiel niet uit. Volgend voorjaar wordt begonnen met de sanering van de Tielse grachten, bommen en granaten of niet.

De kosten worden geraamd op zestien miljoen gulden. De gemeente Tiel zit met één probleem: hoé de sanering gaat worden uitgevoerd is nog een groot vraagteken.

De Tielse grachten zouden op sommige plekken vol zitten met gedumpte munitie. Geallieerd of Duits, het maakt niet uit. Het is een tikkende tijdbom die moet worden opgeruimd. Niet alleen vanwege eventueel explosiegevaar, maar ook vanwege de dreigende verontreiniging van de grachten door de munitie. Volgens overlevering zouden er zelfs fosforgranaten in het troebele water liggen als stille getuigen van het hevige bombardement waar Tiel tijdens de bevrijding fors onder heeft geleden.

Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn zowel de ROB als het opruimen van de explosieven twee 'open eindjes' die nog moeten worden ingevuld. Zo wil de ROB volgens wethouder L.Ploegmakers een archeologisch onderzoek doen naar de verschillende sliblagen in de bodem van de gracht, maar kan daarbij dus explosieven tegenkomen. Maar om alle explosieven weg te halen wordt de bodem teveel omgewoeld, waar vervolgens de ROB weer niet blij mee is.

De gemeente werkt bij de sanering nauw samen met het Zuiveringsschap Rivierenland. De bedoeling is dat de gracht in fases wordt leeggepompt, waarna het slib wordt verwijderd. Het slib wordt vervolgens afgevoerd richting Waal. Vandaaruit wordt het slib naar Kampen vervoerd, waar het wordt opgeslagen in het Ketelmeerdepot. Een ander, kleiner deel, wordt opgeslagen in de Kaliwaal bij Tiel.

REASeuro heeft afgelopen voorjaar al een eerste inventarisatie afgerond. Over de gehele lengte van de gracht ligt niet ontplofte en gedumpte munitie. Mijnen en handgranaten en fosforgranaten.

achtergelaten door op de vlucht zijnde Duitsers en granaten, afgevuurd vanuit geallieerde stellingen in het land van Maas en Waal. Wat er volgens de onderzoeken ook ligt, zin fosforgranaten. Als die naar boven worden gehaald en worden blootgesteld aan de lucht, begint het fosfor spontaan te ontbranden. Dat maakt de klus tot een hele gecompliceerde, waarbij waarschijnlijk gebruik zal worden gemaakt van sprinklerinstallaties om de oude munitie nat te houden.
datum: 3 oktober 2001 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink