waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Veenendaal gaat vijvers uitbaggeren

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Veenendaal gaat vijvers uitbaggeren
VEENENDAAL - Bijna alle vijvers in Veenendaal worden met ingang van volgend jaar schoongemaakt. Het baggeren begint in Veenendaal-west. De schoonmaakactie vloeit voort uit klachten van omwonenden.

Wethouder A. de Graaf presenteerde het plan gisteren:"Tijdens wijkbijeenkomsten en inspraakbijeenkomsten klaagden omwonenden van vijvers over stank. Vooral in de zomer, wanneer het water laag staat, ontstaat er stankoverlast."

Om daar wat aan te doen, heeft het college besloten vrijwel alle vijvers in Veenendaal schoon te laten maken. "Dat plan staat al jaren op het investeringsschema, maar is om diverse redenen telkens opgeschoven. Volgend jaar willen we daar nu een aanvang mee maken."

De gemeente en het Waterschap Vallei & Eem hebben adviesbureau Arcadis gevraagd een onderzoek uit te voeren. Dat is nu bijna afgerond, heeft De Graaf laten weten. "We gaan er vanuit - gebaseerd op onze gegevens - dat er geen vervuilde bagger in de vijvers zit."

De vijvers in Veenendaal-west staan als eerste op de rol om schoongemaakt te worden, want die zijn het oudst. De vijvers van de Grote Pekken zijn enkele jaren geleden al een keer schoongemaakt. Voor er wordt gebaggerd worden de vissen tijdelijk ergens anders ondergebracht. De gemeente maakt hierover afspraken met hengelvereniging De Rietvoorn.

De gemeente Veenendaal en het waterschap zijn bezig om een nieuwe overeenkomst op te stellen over het beheer van de Veenendaalse vijvers. Het waterschap gaat dan de wateroppervlaktes beheren die van belang zijn voor de waterhuishouding in het Valleigebied en de grondwaterstand. Vijvers die geen invloed hebben op de waterstand in en rond Veenendaal blijven in onderhoud bij de gemeente. Maar voor de gemeente de vijvers overdraagt aan het waterschap, moeten ze schoon opgeleverd worden.
datum: 12 september 2001 | bron: ANP |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink