waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Omwonenden boos om slibstort

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Omwonenden boos om slibstort
SAS VAN GENT - Inwoners van Sas van Gent zijn uiterst verbolgen over het storten van een grote hoeveelheid slib in de bossen nabij het openluchtzwembad op het kanaaleiland. De modderige massa is gisteren in opdracht van de gemeente op een begaanbaar pad neergelegd en afkomstig uit de vijver in de wijk Sint Albert, die momenteel wordt schoongemaakt.

"Het is echt onbegrijpelijk dat zo'n berg met bagger in de vakantietijd wordt neergelegd in een recreatiegebied. Het is een plek waar volop kinderen spelen, mensen hun hond uitlaten en veel ouderen 's middags een wandelingetje maken. Daar moet je straks dus met je lieslaarzen doorheen" , zo vertolkt een verontwaardigde N. Trap de mening van de meeste omwonenden.
Trap noemt het een kwalijke zaak dat de gemeente niemand heeft geïnformeerd over de voorgenomen slibstorting. "Ze hadden toch minstens een briefje kunnen rondsturen. Niet gebeurd dus. Ook vraag ik me af of de gemeente ergens anders geen plek had kunnen vinden om dat spul te storten. Het ligt nu wel uit het zicht, maar toch...."
Volgens B. Vermandel van openbare werken in Sas van Gent duldde de schoonmaak van de vijver geen uitstel, omdat de bewoners van de wijk Sint Albert was beloofd de situatie zo spoedig mogelijk aan te pakken. Een andere belangrijke reden was de toestand van de grond rondom de vijver. "Die was vanwege de droogte van de laatste weken redelijk hard. Daarom kon het vrij zware materieel dat bij de schoonmaak nodig was, nu worden ingezet" , legt Vermandel uit. Hij voegt er aan toe dat het slib op het kanaaleiland is gestort, omdat andere locaties die in beeld waren, te dicht in de buurt van de bebouwde kom liggen.

Vergezocht
Vermandel zegt begrip te hebben voor de mensen die zich storen aan de gang van zaken. De overige argumenten die Trap gebruikt tegen de slibstorting noemt hij vergezocht. "De modder ligt op een strook grond die vrijgehouden moet worden om lichtmasten te kunnen vervoeren die Rijkswaterstraat als lichtlijn gebruikt, ten behoeve van de scheepvaart over het kanaal Gent-Terneuzen. Het is dus geen wandelpad. Ook de vermeende overlast blijft tot een minimum beperkt. Zodra het slib is uitgezakt, wordt het platgetrokken over de strook en is er helemaal niets meer van te merken" , aldus Vermandel. Het slib levert volgens hem geen gevaar op voor de volksgezondheid, omdat uit bemonstering geen verontreinigingen zijn gebleken.

(bron: PZC)
datum: 10 juli 2001 | bron: - |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink