waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zandwinners geven Gelderland nog week de tijd

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zandwinners geven Gelderland nog week de tijd
ARNHEM (ANP) - Negen zandwinbedrijven, verenigd in Nederzand BV, geven de provincie Gelderland nog een week de tijd om met hen te praten over de toekomst van de zandwinning in Gelderland. Als het gesprek met de provincie niet aanvaardbaar verloopt, slepen zij de provincie voor de rechter. De zandwinners dreigen met een schadeclaim van honderden miljoenen guldens. Dat heeft directeur N. van Megen van Nederzand BV woensdag gezegd. Enkele tientallen zandwinners boden het provinciebestuur voorafgaand aan een zitting over bezwaren tegen de zandwinning dansende struisvogels aan. Het provinciebestuur heeft volgens hen "de kop in het zand gestoken en 18 jaar voorbereiding en onderhandelen van tafel geveegd".

Nederzand en de provincie zijn hevig met elkaar in botsing gekomen nadat Gedeputeerde Staten in februari hadden besloten niet door te gaan met de grootschalige zandwinning bij Maasbommel. Daarover was ruim vijftien jaar geprocedeerd.
Tegenstanders zijn bang voor dijkdoorbraken door de enorme afgravingen. De zandwinbedrijven hebben al miljoenen geinvesteerd in de voorbereidingen voor Maasbommel. Zij menen dat de alternatieve locaties die de provincie wil inzetten onvoldoende zand opleveren. Staatssecretaris De Vries van Waterstaat is dat met de zandwinners eens.
Commissaris van de koningin J. Kamminga en verantwoordelijk gedeputeerde H. Boxem hebben woensdag toegezegd dat er een gesprek komt, waarin gepraat kan worden over een eventueel recht op schadevergoeding. Ook de zandwinners willen, aldus directeur Van Megen, liever een passende regeling dan een gang naar de rechter.

(bron: ANP)
datum: 28 juni 2001 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink