waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Beroep ZMF tegen stort baggerspecie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Beroep ZMF tegen stort baggerspecie
26 juni 2001, GOES - De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de vergunning aan Vlaanderen voor het storten van maximaal twintig miljoen kubieke meter baggerspecie per jaar in de Westerschelde.

De ZMF krijgt in haar beroep steun van vier Nederlandse en twee Vlaamse milieugroeperingen. De ZMF maakt de gang naar de rechter, omdat aan de bedenkingen tegen de voorgenomen afgifte van de vergunning in een eerder stadium op geen enkele wijze is tegemoet gekomen. Toch wil de milieufederatie alsnog wijzigingen in de vergunning zien aangebracht.

Volgens de ZMF zijn er drie belangrijke pijnpunten in die vergunning. De vergunning geldt om te beginnen voor onbepaalde tijd. Daarnaast worden enkele negatieve effecten voor de natuur beschreven die niet eerder door Rijkswaterstaat zijn voorspeld. Tenslotte is de voorgeschreven hoeveelheid vervuild slib die Vlaanderen uit de Beneden-Zeeschelde verwijdert op het eigen grondgebied zonder steekhoudende onderbouwing ernstig terug gebracht.

Wat dat laatste betreft, voert de vergunningverlener aan dat Nederland weinig macht heeft om Vlaanderen verplichtingen op te leggen omdat dat een inmenging in het Vlaamse recht zou betekenen. De ZMF bestrijdt die gedachtengang. Zij meent dat de slibverwijdering in eerste instantie een verplichting is die een vergunninghouder krijgt opgelegd door een vergunningverlener.

(bron: BN/De Stem)
datum: 26 juni 2001 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink