waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Nijmegen komt met ambitieus waterplan

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nijmegen komt met ambitieus waterplan
NIJMEGEN (ANP) - De gemeente Nijmegen komt met een ambitieus waterplan waarin het regenwater en het rioolwater van elkaar worden gescheiden. Doel is om in 2050 tachtig procent van het regenwater dat op wegen en gebouwen valt, apart af te voeren naar het oppervlaktewater. De totale kosten van het Waterplan Nijmegen bedragen circa 170 miljoen gulden.

In Nijmegen verdwijnt het regenwater momenteel bijna overal rechtstreeks in het riool, waar het zich vermengt met afvalwater van huishoudens. Tijdens stortbuien loopt het riool over en loopt het vervuilde water via noodoverloopvijvers de natuur in. De rijksoverheid wil die vervuiling met de helft terugdringen. De gemeente Nijmegen wil het regenwater dat valt op het verhard oppervlak, zoals wegen, gebouwen en woonhuizen, in de toekomst gescheiden opvangen en afvoeren. Voor dit "afkoppelen" van de bestaande riolering is een bedrag van ongeveer 95 miljoen gulden nodig. Aan het Waterplan Nijmegen werken behalve de gemeente ook de polderdistricten, Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en energiebedrijven mee.
Een ander onderdeel van het plan is aanleg van een tweede waterleidingnet in de nieuwbouwwijk Waalsprong. Het nieuwe net moet regenwater transporteren voor toiletten en wasmachines in 11.000 woningen. Verder willen de plannenmakers waterbesparing stimuleren. Zo willen zij het gebruik van de regenton voor de besproeiing van de tuin weer invoeren.
(bron: ANP)
datum: 22 juni 2001 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink