waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Friese meren slibben dicht

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Friese meren slibben dicht
LEEUWARDEN (ANP) - De Friese meren dreigen dicht te slibben. Op de bodem van de meren en vaarten ligt ruim 60 miljoen kubieke meter zoete en zoute slib. Dit is drie keer zoveel als verwacht. Vooral de recreatievaart ondervindt hiervan hinder. De provincie Friesland heeft 220 miljoen gulden nodig om ondiepe plaatsen waar veel schepen passeren uit te baggeren.

"Er zijn nu al veel klachten dat de doorvaart vooral bij de ingang van jachthavens erg moeilijk is", aldus W. Haalboom van de afdeling mileu en water van de provincie Friesland. Bij het bedrag van 220 miljoen gulden zitten de kosten voor het weghalen van verontreinigd slib niet inbegrepen. "Als alles zou worden weggehaald kost dat bijna tien miljard gulden", zegt Haalboom. Eerst wordt het schoon tot licht verontreinigde slib verwijderd.
Het baggerplan van de Friese meren duurt minstens tien jaar. De beheerders van de waterwegen, het Rijk en het bedrijfsleven zullen mee moeten betalen.
datum: 21 juni 2001 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink