waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Rotterdam wil haveningang Tweede Maasvlakte

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Rotterdam wil haveningang Tweede Maasvlakte
ROTTERDAM (ANP) - De Tweede Maasvlakte moet een eigen haveningang krijgen. Daardoor wordt die veel beter bereikbaar en is de aanloop van schepen veel veiliger. De milieu-effecten van een Tweede Maasvlakte met en zonder een haveningang verschillen nauwelijks. Maar het maakt de aanleg wel ruim een miljard gulden duurder.

Dat blijkt uit de officiele reactie van burgemeester en wethouders van Rotterdam op de beslissing onlangs van het Rijk om in principe de Tweede Maasvlakte aan te leggen, overigens in combinatie met de aanleg van extra natuur en beter gebruik van bestaand gebied. De zogenoemde planologische kernbeslissing is nu de officiele inspraakrondes in. Woensdag besprak de raadscommissie haven de reactie.
Rotterdam vraagt ook meer duidelijkheid over de financiering van de landaanwinning, extra natuur en betere benutting van bestaand gebied. Tot nu toe heeft het Rijk, met name minister Zalm, laten blijken een groot aandeel van het bedrijfsleven te verwachten. Rotterdam vindt de overheid verantwoordelijk voor aanleg van infrastructuur, dus ook een Tweede Maasvlakte. Aanleg daarvan kost minstens zeven miljard gulden. In een brief aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat vraagt de gemeente de bereidheid tot financiering, en anders afspraken over de procedure. Dat had wat sommige raadsleden in de raadscommissie haven betrof, wel wat sterker gemogen. "Deze formulering is werkelijk op kousen-, kousenvoeten", aldus F. van der Heijden (CDA).
Havenwethouder Van Dijk leek het met de raadsleden eens te zijn en zegde toe de formulering aan te scherpen. "Landaanwinning levert ook extra belastinggeld op, met 1000 hectare al gauw jaarlijks honderden miljoenen guldens."
datum: 21 juni 2001 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink