waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Onderzoek justitie naar De Maaswerken

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Onderzoek justitie naar De Maaswerken
MAASTRICHT (ANP) - Justitie in Maastricht is begonnen aan een strafrechtelijk onderzoek tegen De Maaswerken. Dat is een ambtelijke organisatie die de beveiliging van de Maas tegen hoogwater in Limburg voorbereidt. De Maaswerken zou tienduizenden kuub zwaar vervuild slib gestort hebben in een natuurgebied De Rijkelse Bemden. Persofficier I. van Hilten bevestigde woensdagmiddag dat er een team gevormd wordt dat de storting van vervuild slib gaat onderzoeken.

De vervuilde slib zou afkomstig zijn van de Maasoevers bij Swalmen. In de Rijkelse Bemden mocht alleen schone grond worden gestort. De Maaswerken is zelf inmiddels begonnen met een intern onderzoek naar de gang van zaken, dat binnen enkele dagen is afgerond.
Een woordvoerster van De Maaswerken zei niet op de hoogte te zijn van een strafrechtelijk onderzoek. In een verklaring stelt directeur Huurman integer te hebben gehandeld. "Er is naar beste weten binnen de vergunning gewerkt", zei Huurman. Volgens de Maaswerken valt het met de verontreiniging van de Rijkelse Bemden wel mee. Sterker nog: "Uit het meest recente onderzoek, van 15 juni, blijkt dat de bodemkwaliteit nu waarschijnlijk beter is dan voor het storten", stelt Huurman.
datum: 21 juni 2001 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink