waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Lijnafwatering in nieuwe (gesaneerde) woonwijk Fascinatio

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Lijnafwatering in nieuwe (gesaneerde) woonwijk Fascinatio
Capelle aan den IJssel gaat in de nieuwbouwwijk Fascinatio het nauwelijks zichtbare type Acodrain " fineline" toepassen. De lijnafwatering krijgt een totale lengte van ongeveer 800 meter, verdeeld over de hoofdstraten van de wijk.

Volgens technisch adviseur M. Schram van Riotech Rioleringstechniek uit Rotterdam is het werk een unicum in Nederland. “Voorzover ik weet is dit het eerste grootschalige project van dit type afwatering in een woonwijk.” Het werk in de wijk Fascinatio (de naam van de wijk is ontleend aan het boek "Fascinatio De Wonderwind" van Tom Manders junior) is wat betreft de bestrating in twee fasen ingedeeld. In beide fasen komt ongeveer 400 meter lijnafwatering in de hoofdstraten. Op dit moment heeft aannemingsbedrijf VDL uit Zuidland ongeveer 70 procent van de lijnafwatering van de eerste fase aangebracht. Basis van de lijnafwatering is de afvoer waarbij het hemelwater niet door afschot vanuit vier richtingen naar een straatkolk wordt geleid, maar vanuit twee richtingen naar de open goot loopt.
Lijnafwatering is er in veel soorten en maten. Schram: “Het systeem bestaat uit gootonderdelen waarop metalen roosters worden gemonteerd. Dat kan roestvast staal zijn, gietijzer of verzinkt staal. Afhankelijk van de hoeveelheid te verwerken hemelwater en de te verwachten verkeersbelasting kiest een opdrachtgever voor een bepaald type.” In Capelle is gekozen voor goten van polyesterbeton. Volgens Schram is het voordeel hiervan dat het oppervlakte glad is , waardoor nauwelijks kans bestaat dat vuil zich aan de wanden van de goten hecht. “Bovendien is het materiaal met 15 kilogram per meter een factor tien lichter dan beton en dat maakt het werken met dit materiaal een stuk aantrekkelijker”, aldus Schram.

Roosters
Van de lijnafwatering zijn uiteindelijk alleen de roosters of het sleufprofiel te zien die gelijk liggen met het straatoppervlak. Het grootste gedeelte van de goot komt onder de bestrating te liggen. A.H. van Gelderen, bedrijfsleider van VDL: “De goot geeft de maat van de bestrating aan en daarom stellen we de lijnafwatering als eerste.” De aannemer stort hiervoor een strook beton op een verdicht zandbed. De afstand tussen beton en onderkant goot bedraagt na de eerste stort ongeveer 4 centimeter. De straatmakers lijnen de goten exact uit en stellen ze op hoogte met laserwaterpassen in aardnatte stelspecie.” Daarna storten ze de zijkanten aan. De metalen sleufprofielen komen vervolgens op de polyesterbetonnen goten. Van Gelderen: “De bestrating loopt tot de sleufprofielen. Maar voor een goede aansluiting zitten de eerste twee strekken ook in de stelspecie.” Dat is een arbeidsintensief werk want de hoogte van het metalen opzetstuk is lager dan de hoogte van een strek inclusief de stelspecie. Van elke steen zagen de straatmakers daarom ongeveer 3 centimeter af.
De lijnafwatering is weliswaar een verholen goot, maar straatvuil kan de spleetstukken of de onderliggende goten toch verstoppen. Schram: “Daarom is om de 30 tot 40 meter een zandvanger opgenomen.” Bij verstopping adviseert Schram een blazer en een zuiger in te zetten om het specifieke deel te ontstoppen.
Het gedeelte van het straatwerk dat al gereed is, heeft een chique uitstraling. Van Gelderen: “Dat komt onder andere door het gebruik van donkere gebakken stenen in plaats van betonklinkers en de betonnen banden die door de donkere kleur de uitstraling hebben van hardsteen. Bovendien is de rooilijn bij de huizen geaccentueerd met natuurstenen bestrating.”

Infiltratiesysteem
De lijnafwatering is aangesloten op een infiltratiesysteem. De nieuwe wijk is gebouwd op een slibstort uit de jaren zestig en zeventig van de Rotterdamse haven. Ligt het omliggende land onder NAP, Fascinatio is gebouwd op een vervuilde baggerbult op 3,5 meter boven NAP. Bij de sanering die is uitgevoerd in samenwerking met de milieudienst Rijnmond DCMR is onder meer op de baggerspecie een leeflaag aangebracht van minimaal 1,3 meter. Onderdeel van de sanering is dat de baggerspecie in het grondwater blijft. Op het havenslib is een laag drainzand van 20 centimeter aangebracht. De maximale hoogte van het grondwater komt tot 10 centimeter boven deze drainlaag in het zand van de leeflaag. Dit is tevens de hoogste stand van het water in de singels. Gassen blijven op die manier "gevangen" in de specie. Bovendien is de kans op verspreiding van de verontreinigende stoffen volgens de gemeente klein, doordat de stoffen nauwelijks oplossen in water. Te veel water wordt via een overstort afgevoerd. Voor het geval dat na langdurige droogte de kans bestaat op een verlaging van de gecreëerde grondwaterstand, wordt schoon water in het gebied gepompt. Om te voorkomen dat eventuele vrijkomende gassen zich toch nog in de woningen kunnen ophopen, zijn ze kruipruimteloos gebouwd.
Over enkele weken levert VDL de eerste fase van het bestratingwerk op. De tweede fase is nog niet gegund.
datum: 14 januari 2003 | bron: CoBOUW |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink