waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Explosieven Opruimings Commando ruimt vliegtuigbom Moerdijk

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Explosieven Opruimings Commando ruimt vliegtuigbom Moerdijk
Deskundigen van het Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke Landmacht hebben maandag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom, een zogenoemde 500-ponder van Britse makelij, was die dag gevonden bij baggerwerkzaamheden in de omgeving van de Moerdijkbrug. Deze werkzaamheden dienen ter voorbereiding op de aanleg van de hogesnelheidslijn. (Bron: Ministerie van Defensie)

De bom werd bij het baggeren gevonden en kwam bij het storten van slib terecht op een rooster. Hierna werd Defensie ingeschakeld. Experts van het Explosieven Opruimings Commando maakten de bom vervolgens onschadelijk. Vandaag wordt de bom tot ontploffing gebracht.

datum: 20 februari 2001 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink