waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Afspraak slibproject Koegors bekrachtigd

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Afspraak slibproject Koegors bekrachtigd
ELLEWOUTSDIJK Staatssecretaris M. De Vries van Verkeer en Waterstaat en burgemeester R. Barbé van Terneuzen hebben maandag de afspraken tussen rijk en gemeente over het baggerslibdepot in de Koegorspolder onder Terneuzen bekrachtigd.

nderdeel van deze afspraken is dat het rijk bovenop de 85 miljoen gulden voor de aanlegkosten van het depot 70 miljoen gulden extra beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van een installatie om het slib te verwerken tot materiaal dat bijvoorbeeld in de wegenbouw kan worden gebruikt. De Koegorspolder geldt hiervoor als landelijk proefproject. Er wordt naar gestreefd voor minstens 50 procent van het slib een nuttige aanwending te vinden. Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven wordt betrokken bij ontwerp, bouw en exploitatie van de installatie. De vredige ondertekening van de afspraken in het dorpshuis van Ellewoutsdijk (De Vries was daar op werkbezoek) deed de harde woorden vergeten die vorige maand in de gemeenteraad van Terneuzen vielen over het Koegorspolderproject. Tegen de zin van Terneuzen is Rijkswaterstaat van plan er ook slib van buiten Zeeland te laten verwerken. De gemeente Terneuzen wilde een vetorecht, maar Rijkswaterstaat wees deze eis van de hand.
(bron: PZC)
datum: 20 februari 2001 | bron: - |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink