waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Plan voor slibdepot krijgt er van langs in Zeeland-debat

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Plan voor slibdepot krijgt er van langs in Zeeland-debat
TERNEUZEN – het plan om in de Koegorspolder een gigantisch slibdepot te vestigen, is een historische vergissing. Het gaat niet aan in het hart van Zeeuws Vlaanderen en aan de toegangsroutes naar Terneuzen een gebied van bijna honderd hectare volt te plempen met meer dan vijf miljoen kubieke meter zwaar vervuild haven- en rivierslib. In de Kanaalzone gaat her er om goede voorwaarden te scheppen voor een goed woonwerk- en leefklimaat.

Kees Muller poneerde donderdag tijdens het Symposium Zeelanddebat van de drie samenwerkende Terneuzense sociëteiten in de Grote Kerk zonder omhaal zijn stelling. Veel Statenleden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging de avond bij te wonen en deel te nemen aan het debat. Volgens Muller is het niet alleen het slibdepot dat hem stoort. “Bovenop die uit geheel Nederland afkomstige afvalberg zijn 27 windmolens gepland. Wie wel eens een windmolenpark bezocht heeft, weet dat deze machines niet alleen veel lawaai maken, maar in visueel opzicht ook sterk vervuilend zijn. Ze horen ergens voor de kust op zee thuis. Niet in de en gebied waar mensen wonden en werken. Dit levert geen enkele bijdrage aan de economische ontwikkeling van dit gebied.” Het slibdepot is een zogenaamd proefproject, waarvoor minister Netelenbos zestig miljoen heeft uitgetrokken. “Het zadelt onze kinderen en kleinkinderen op met een erfenis waarvan de lange termijn gevolgen niet zijn te overzien."

Cultuur Frits Jansen belichtte de kunst en cultuur. Hij vond dat de provincie Zeeuws-Vlaanderen te weinig geld geeft voor culturele activiteiten. Jansen beweerde dat slecht een tiende deel van het budget naar dit gebied gaat, terwijl er een derde van de Zeeuwse bevolking woont. “Het grootste deel komt aan de overkant terecht. Luistert de politiek wel voldoende. Zeeuws-Vlaanderen krijgt zijn mening ook niet op de juiste plek. “ Jansen pleitte er voor om meer geld voor kunst en cultuur over de Westschelde te sluizen. Gedeputeerde G. de Kok bestreed de stelling van Jansen ten stelligste. “De cijfers deugen niet en ik heb daarnaast het idee dat Zeeuws-Vlaanderen te veel tegen de rest van Zeeland aan schopt. Veel geld wordt besteed aan ondersteunende taken vanuit Middelburg. Dat geldt met name voor de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop.” Jansen daagde de gedeputeerde uit met cijfers over de brug te komen. Breng de subsidiestromen eens in beeld. Ik blijf bij mijn stelling dat de verdeling niet deugt.”

Achterdocht Burgemeester R. Barbé deed nog een duit in het zakje. “Ik hoop dat de nieuwe Kanaalzonegemeente straks er voor zorgt dat de eigen voorzieningen op het terrein van kunst en cultuur in dit gebied worden gehandhaafd.“ De Kok concludeerde uiteindelijk dat er toch achterdocht bestaat. Landbouwer J. Thomas vroeg aandacht voor de kansen die de landbouw moet krijgen om nevenactiviteiten te kunnen ontplooien. “We willen goede landbouw, maar we moeten ook de mogelijkheden en het begrip krijgen.

(Bron: Frank Gijsel, Dagblad PZC)
datum: 20 februari 2001 | bron: - |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink