waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerbeurt voor vijver Quelderduyn

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerbeurt voor vijver Quelderduyn
Volgende week begint de Milieudienst met het uitbaggeren van een van de vijvers in Quelderduyn. Het gaat om de vijver ten noordoosten van de voormalige crossbaan. Deze vijver dreigt namelijk dicht te slibben. Er wordt een laag van ca. 30 cm. verwijderd. De vrijkomende baggerspecie wordt gestort op het voormalige crossterrein. De gemeente bekijkt momenteel hoe dit crossterrein heringericht moet worden. Daarbij zal in elk geval ophoogmateriaal nodig zijn. Het uitgebaggerde slib hoeft nu niet te worden afgevoerd. (Bron: gemeente Den Helder)

In opdracht van de gemeente is door de firma De Vries & van der Wiel een bodem-/waterbodemonderzoek uitgevoerd. Conclusie van het onderzoek is dat de vrijkomende baggerspecie als ophoging mag worden aangebracht op het voormalige crossterrein.

Het baggerwerk is uitbesteed aan aannemersbedrijf Lont BV van Wieringen. Maandag of dinsdag a.s. starten de werkzaamheden. Allereerst wordt de vijver leeggepompt. De aanwezige vissen worden door hengelsportvereniging Den Helder uitgezet in de andere Quelderduynvijvers. Vervolgens zal met een aantal kranen het slib worden verwijderd. De kranen voeren hun werkzaamheden uit vanaf de vijverbodem. Slechts op de kortste route tussen vijver en crossterrein komt een pad van rijplaten. De werkzaamheden zullen ongeveer veertien dagen duren.
datum: 14 februari 2001 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink