waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, De Gender wordt gesaneerd

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
De Gender wordt gesaneerd
De rivier de Gender is dichtgeslibd en moet worden uitgebaggerd. Omdat de waterbodem ernstig is verontreinigd met de zware metalen zink en nikkel, moet deze ook worden gesaneerd. De baggerwerkzaamheden worden aangegrepen om de oevers van de Gender beter toegankelijk te maken voor onderhoudswerkzaamheden en om vervuiling in de toekomst mede te voorkomen.

Bron: gemeente Eindhoven


De waterbodem van de Gender is ernstig verontreinigd (klasse 4 slib). Deze vervuiling is veroorzaakt door de werking van de nooduitlaat van Riool Zuid van waterschap De Dommel en door de overstorten van het rioolstelsel van de gemeente Veldhoven. Deze vervuilingsbronnen zijn inmiddels fors teruggedrongen door technische voorzieningen. Nu moet de Gender zelf uitgebaggerd worden en krijgen de oevers een nieuw profiel. Onlangs hebben de gemeenten Eindhoven en Veldhoven, het waterschap De Dommel en de Provincie Noord-Brabant een plan voor de sanering en herprofilering goedgekeurd en afspraken gemaakt over de kostenverdeling.

Sanering en herprofilering

In het saneringsplan voor de Gender is vastgesteld dat de sanering urgent is in verband met de ernstige verontreiniging van de waterbodem. Er is echter geen gevaar voor de gezondheid van mensen, met uitzondering van het gedurende langere tijd dagelijks consumeren van bepaalde vissoorten uit de Gender, zoals paling. In april volgend jaar start de sanering en de 'herprofilering' van de Gender. Deze operatie duurt ongeveer twintig weken. Eerst vindt de sanering plaats, waarbij het slib op een milieutechnisch verantwoorde manier wordt verwijderd en gereinigd. Om vervuiling en aanslibbing daarna zoveel mogelijk te voorkomen moet de Gender opnieuw geprofileerd worden. Onder herprofilering wordt verstaan het beter toegankelijk maken van de oevers van de Gender voor onderhoudswerkzaamheden. Door de herprofilering wordt ook de stroming van de Gender enigszins beïnvloed waardoor de kans op aanslibbing minder wordt.

Het saneringsplan ligt ter inzage in het Provinciehuis, de waterschapskantoren in Boxtel en Veldhoven, het gemeentehuis van Veldhoven, het Stadskantoor en het gebouw van de Technische Dienst (TD) van Eindhoven. Op 29 november wordt een informatieavond gehouden in De Genderhof.

Beheer en onderhoud in één hand

Tot op heden was de gemeente Eindhoven verantwoordelijk voor het onderhoud van de Gender, terwijl Waterschap De Dommel verantwoordelijk was voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Na voltooiing van de sanering en herprofilering is Waterschap De Dommel volledig verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de Gender.

datum: 22 november 1999 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink