waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Probleem somparameters Towabo

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Probleem somparameters Towabo
TowaboTowabo rekent voor een aantal somparameters (o.a. PAK, DDT/DDD/DDE) zogenaamde sommen 0,7 en 1,0 uit. In de beslisboom voor het eindoordeel wordt echter 1 van beide sommen (0,7 of 1,0) gebruikt. In de uitvoer/toetsrapport van Towabo staan beide sommen vermeld.

De som die Towabo heeft meegenomen in het eindoordeel is te herkennen aan het tussenoordeel dat achter deze som staat (achter de niet gebruikte som staat géén tussenoordeel). Towabo plaatst echter beide sommen in het T2B-bestand, waarbij in het SGKcode-veld de waarde SOM7 of SOM1 gezet opdat aan de sommen herkend kan worden welke het is. iBever kijkt evenwel niet naar dit veld, zodat willekeurig één van beide sommen als een parameter wordt ingelezen.
In iBever kan dus niet: a) herkend worden welke som het betreft en b) niet worden bepaald of de in het T2B-bestand aanwezige som degene is die Towabo heeft laten meewegen in het eindoordeel. Hoewel Towabo op dit punt goed bruikbaar is (de rapporten en toetsingen zijn goed), kan in iBever een probleem ontstaan bij de interpretatie van de sommen. Dit probleem is onderkend en zal op termijn hersteld worden en via de downloadpagina beschikbaar worden gesteld.
datum: 11 juni 2003 | bron: Bever website |  rubriek: normering

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink