waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Haven Flipland blijft behouden

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Haven Flipland blijft behouden
SINT MAARTENSDIJK - De haven van Sint Philipsland is beeldbepalend voor het dorp en heeft cultuurhistorische waarde. Daarom moet de kade zijn thuishavenfunctie behouden en dient er tenminste het minimaal benodigde onderhoud te worden uitgevoerd.

Een door de SGP ingediend amendement van die strekking haalde donderdagavond een meerderheid in de gemeenteraad van Tholen. Daarmee nam de raad afstand van het collegestandpunt. B en W wilden geen geld meer in de haven stoppen.
Er was een discussie van een uur voor nodig om de toekomst van de Fliplandse haven veilig te stellen. Ook ChristenUnie, CDA en D66 schaarden zich van meet af aan achter het amendement, dat door de wethouders L. van Doorn en W. van Kempen sterk ontraden werd. Tholen wil de exploitatie van de havens in de gemeente kostendekkend maken. Daarom worden de verliesgevende handelsactiviteiten voortaan uit de havens geweerd en kiest de gemeente voor toerisme en recreatie.

Sterfhuisconstructie

In de haven van Sint Philipsland, waar al jaren geen overslag van commerciële goederen plaatsvindt, ziet het college evenmin toekomst. Hoogstens willen B en W de kade openhouden, zolang dat technisch verantwoord is. "Een sterfhuisconstructie", noemde A. Piet (CU) die opzet.
Volgens Piet is het slib in de haven waarschijnlijk ernstig verontreinigd, waardoor sanering op termijn volgens hem duurder uitvalt dan openhouden. Het college had zijn twijfels over de cultuurhistorische waarde van de haven en het rekenwerk van Piet. "Dit is een verhaal met een open einde", aldus wethouder Van Doorn. "Een verhaal dat haaks staat op ons uitgangspunt dat de exploitatie van de havens kostendekkend moet zijn." Niettemin moest het college bakzeil halen toen de vier partijen voet bij stuk hielden.

Handelsactiviteiten

Alle partijen stemden wel in met het beëindigen van handelsactiviteiten in alle Thoolse havens, uitgezonderd de werkhaven van Rijkswaterstaat bij Sint Philipsland. Daarmee is de weg vrij voor een facelift van met name de haven van Sint Annaland, waarvoor op korte termijn Europese subsidies moeten worden binnengehaald. Onduidelijk is nog wie de voorzieningen voor thuisliggers in Sint Annaland gaat betalen.


datum: 5 juli 2003 | bron: BN/DeStem |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink