waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Raad van State keurt project Zandmaas in grote lijnen goed

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Raad van State keurt project Zandmaas in grote lijnen goed
DEN HAAG - De Raad van State heeft woensdag in hoofdlijnen  het project Zandmaas/Maasroute goedgekeurd. Het gaat om bescherming  van het gebied ten noorden van Roermond tegen overstromingen van de  Maas (het Zandmaasproject) en het verbreden en verdiepen van de  Maas voor het scheepvaartverkeer (het project Maasroute) en  waterafvoer.

Gemeenten, waterschappen, milieugroepen, verenigingen en  particulieren hadden tegen het project ruim honderd bezwaren  ingediend. Op onderdelen hebben zij gelijk gekregen van de Raad van  State. De provincie Limburg en het ministerie van Verkeer en  Waterstaat moeten het plan daarom aanpassen, maar dat leidt volgens  de provincie niet tot vertraging. De uitvoering van het project  begint volgend jaar en moet in 2015 klaar zijn. 

Een deel van het plan dat moet worden aangepast is de verbreding  van het Julianakanaal tussen Maastricht en Elsloo. Hiervoor is  volgens de raad te weinig onderzoek verricht. De provincie zegt dat  deze uitspraak voor de planning geen gevolgen heeft, omdat het  kanaal pas na 2010 wordt verbreed. 

Verder verwerpt de raad het verhogen van het waterpeil van de  Maas tussen Boxmeer en Grave. Deze verhoging bij laagwater zou  schade aan infrastructuur en bebouwing veroorzaken. De raad wil  aanvullend onderzoek. De bouw van enkele kades in Venlo en Roermond  is gebaseerd op besluiten die volgens de raad onnauwkeurig zijn  geformuleerd. Ook op dit punt kan de provincie een nieuw besluit  nemen, zodat de kades er volgens planning nog voor 2006 liggen. 

Bij een overloopgebied in de buurt van Roermond is volgens de  Raad van State onvoldoende rekening gehouden met schadeclaims, als  het gebied werkelijk onder water komt te staan. Dat moet de  provincie opnieuw op een rijtje zetten. De Limburgse gedeputeerde van waterstaat Vestjens is ,,geweldig trots” op de uitspraak. ,,De Raad heeft 98 procent van het project  goedgekeurd. Ik heb op school nog nooit een 9,8 op mijn rapport gehad, dus dit is fantastisch.” 

Ook staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en  Waterstaat is tevreden met de uitspraak. ,,Op een klein aantal  onderdelen moeten we de 100 procent zorgvuldigheid nog bereiken.  Daarmee gaan we nu hard aan de slag”, liet ze woensdagmiddag in  een reactie weten.


datum: 10 juli 2003 | bron: Waterland.net |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink