waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterbodemonderzoeken binnen het SKB

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterbodemonderzoeken binnen het SKB
Door een groot aantal overheids- en marktpartijen is het afgelopen jaar binnen het kader van het SKB hard gewerkt aan innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van de verwerking van baggerspecie, actief waterbodembeheer en waterbodemonderzoek. Hieronder vallen spraakmakende projecten als:
- Van vuile bagger naar nuttig product (koude-immobilisatie van baggerspecie)
- De Kennemermop (bakstenen uit baggerspecie)
- Trefoil (lichtgewicht kunstgrind uit baggerspecie)


Tijdens de uitvoering van deze projecten is veel kennis en ervaring opgedaan die voor adviseurs en deskundigen op het gebied van waterbodemonderzoek en ľadvies van groot belang kan zijn. Helaas is het (om financiële redenen) niet mogelijk deze naslagwerken apart bij het SKB te bestellen. De enige weg om deze stukken alsnog in ontvangst te krijgen is het (gratis) downloaden van deze documenten via de site van het SKB. De verschillende eindrapportages (PDF-formaat) zijn direct bereikbaar via de onderstaande link. Wij denken dat u bij de voorbereiding van toekomstige baggerprojecten uw voordeel op kunt doen met de kennis die is verzameld in deze stukken.

http://www.skbodem.nl/projecten/ 
(onder de categorie "Bodembeheer en ruimtelijke inrichting" » "Waterbodems")


datum: 18 juli 2003 | bron: Waterbodem.nl |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink