waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Boxtel toch achter Dommelplan

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Boxtel toch achter Dommelplan
BOXTEL - Ondanks scherpe kritiek vanuit de oppositie en wezenlijke bedenkingen van het CDA, is de gemeenteraad van Boxtel akkoord gegaan met het plan voor een grondige aanpak van de Dommel.

Dit betekent dat de gemeente 570.000 euro meebetaalt aan het 4,1 miljoen euro kostende project, dat bedoeld is om van de Dommel een ecologische verbindingszone te maken. Het plan voorziet onder meer in het verwijderen van vervuild slib, de aanleg van vis- en veepassages en meer aandacht voor recreatie en veiligheid.

Ongezouten kritiek

Vooral de Democratische Partij Boxtel-Liempde uitte donderdagavond ongezouten kritiek op het plan. "Het is een slecht voorstel dat rammelt aan alle kanten", zei fractievoorzitter W. van de Langenberg. "Het is te gek voor woorden dat we hier nu een besluit over nemen." Van de Langenberg was vooral boos over de manier waarop het Waterschap zou zijn omgegaan met opmerkingen en vragen van werktuigbouwkundige C. van Dijk, een van de bewoners van de wijk Oost waar de Dommel langs stroomt. Van Dijk heeft zich de afgelopen maanden grondig verdiept in de materie, waarvoor hij donderdagavond door diverse partijen werd geroemd. De werktuigbouwkundige komt tot de conclusie dat het project liefst 740.000 euro goedkoper kan. "Als we zo gemakkelijk geld uitgeven, tekenen we als gemeente in feite ons eigen faillissement", aldus Van de Langenberg

Aan zicht onttrokken

Ook Boxtels Belang kan niet leven met het plan. "De meeste mensen vinden de Dommel, zoals die er nu bij ligt met slechts hier en daar begroeiing, prima", zei A. van de Wetering van die partij. Volgens hem wordt het riviertje door de plannen om op diverse plaatsen beplanting aan te brengen, aan het zicht onttrokken. "En dat stuit ons tegen de borst. Dat moeten we toch niet willen?" Van de Wetering stelde voor om nog niet te besluiten over het Dommelplan, zodat Van Dijk en het Waterschap verder kunnen praten over hun verschillen van inzicht. PvdA/GroenLinks wil daar echter niet van weten. "Alles is de afgelopen jaren al besproken. Het Waterschap zal de opmerkingen moeten gebruiken om het plan voor zover mogelijk verder te verbeteren. Boxtel kan nu niet achterblijven." Het CDA toonde zich van de coalitiepartijen het meest kritisch. Raadslid W. van Zuijlen somde diverse kanttekeningen op. "We hebben bijvoorbeeld moeite met de financiering. Vier jaar geleden zouden we nog 300.000 gulden moeten bijdragen, nu al 570.000 euro. En wat als straks de aanbesteding gunstig uitvalt? Profiteren we daar als gemeente dan ook van?" Verantwoordelijk wethouder G. van den Oetelaar stoorde zich vooral aan de opmerkingen van DPBL, dat het Waterschap Van Dijk niet netjes zou hebben behandeld. "Het Waterschap heeft steeds opengestaan voor suggesties. Telkens als er antwoorden kwamen, kwamen er -ook weer vragen van -Van Dijk. Het houdt een keer op. Waterschap en meneer Van Dijk hanteren gewoon verschillende uitgangspunten." Van den Oetelaar wijst erop dat Boxtels Belang en DPBL indertijd wèl akkoord gingen met de Dommelvisie, die aan dit inrichtingsplan ten grondslag ligt. "Dan is dit plan dus de consequentie. Maar ja, als je je nek uitsteekt, krijg je altijd kritiek. Liever dat, dan een plan dat vergrijsd is van de compromissen." Na de antwoorden van Van den Oetelaar kon het CDA wel instemmen met het plan. Alleen Boxtels Belang en DPBL stemden tegen.

De feiten

  • Voor de nieuwe inrichting van de Dommel door Boxtel hebben waterschap en gemeente een bedrag van 4,1 miljoen euro uitgetrokken;
  • De partijen hebben voor 2,4 miljoen euro aan Europese subsidies binnengehaald; 1,4 miljoen wordt gebruikt voor het uitbaggeren in de Dommel;
  • Het waterschap draagt 1,3 miljoen bij in de kosten, van de gemeente komt 570.000 euro;
  • De nieuwe inrichting van de Dommel wordt een natuurlijke afwisseling van rietoevers, moeras, struweel, ruigtes en gewone beekbeplanting.

datum: 19 juli 2003 | bron: Brabants Dagblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink