waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Laagwater Rijnhaven: slib, vissterfte en minder aanvoer

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Laagwater Rijnhaven: slib, vissterfte en minder aanvoer
WAGENINGEN - De daling van het waterpeil in de Rijn veroorzaakt problemen in de Wageningse haven. Een aantal van de havens slibt dicht, de vissterfte neemt toe en vrachtscheppen kunnen minder vervoeren waardoor de kosten van transport per vrachtschip stijgen.

A. Getkate, directeur van mengvoerderfabrikant Rijnvallei aan de Rijnhaven, legt uit: "De boten kunnen door de lage waterstand minder lading hebben. Wanneer ze normaal 2000 ton vervoeren, kan dat nu maar 1500 ton zijn omdat de schepen anders de bodem raken. Naast het feit dat er 500 ton lading misgelopen wordt, betalen wij een laagwatertoeslag aan de schippers omdat ook zij inkomsten missen. Zo worden de grondstoffen flink duurder."

Het laden en lossen van de schepen verloopt nog zonder problemen. De schepen liggen weliswaar lager aan de kade maar het laden en lossen gebeurt met een grijper die slechts wat dieper moet reiken.

De lage waterstand heeft daarnaast tot gevolg dat de jachthaven aan de Grebbedijk langzaam dichtslibt, waardoor ligplaatsen voor boten met een diepgang van meer dan 1.20 meter niet meer toegankelijk zijn. Havenmeester G. van de Peppel: "Wanneer het water blijft zakken, komen boten die op de meest ondiepe plekken liggen niet meer weg. Anderen mensen kan ik dan geen ligplaats meer bieden." Wat het aantal passanten betreft heeft Van de Peppel tot op heden nog niets te klagen. De meeste ligplaatsen zijn bezet. Alleen de dode vissen die voorbij drijven zijn een vervelend gezicht. Door de lage waterstand warmt het ondiepe water sneller op waardoor er een zuurstoftekort ontstaat en de vissterfte toeneemt.

A. Luit ligt met haar schip voor anker in het haventje aan de Pabstsendam. Doorgaans is ze niet de enige die aan de kade ligt, maar door de lage waterstand kunnen schepen met een grote schroef er niet meer komen. Niettemin, haar zoontje, 'Robinson Crusoë', vindt het prachtig.

"De kinderen genieten. Met het roeibootje varen ze langs de kaderanden op weg naar het eilandje dat aan de oppervlakte is gekomen door de daling van het waterpeil." Ze wijst naar een modderplateau wat verderop. Alleen het aantal dode vissen dat boven komt drijven neemt ook volgens haar toe. "Sommige stinken al aardig." Haar zoon vertelt enthousiast dat hij er vorige week nog een heeft begraven met speciaal daarvoor bestemde 'dodevissenschep'.

W. Neijenhuis van Rijkswaterstaat onderschrijft de problemen, maar gelooft niet dat het waterpeil de komende weken verder zal dalen. "Het blijft uiteraard koffiedik kijken maar de verwachte regen in Duitsland in de loop van de week moet er voor zorgen dat niet alleen de waterstand genormaliseerd wordt maar ook de vissterfte afneemt."

(door Eva Schaap)


datum: 23 juli 2003 | bron: Gelders Dagblad |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink