waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Na bouwvak start van De Waarden

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Na bouwvak start van De Waarden
TIEL - Het project De Waarden in Tiel gaat na de bouwvak van start. De sloopvergunning voor de voormalige Cambier van Nootenschool aan de Hertog Karellaan is verleend en het pand is leeg. In plaats van de school komt er een nieuw centrum voor speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening en onderzoek, kantoren en appartementen.

Na de bouwvak start de sloop. Volgens een woordvoerder van de Stichting Volkshuisvesting Tiel (SVT), eigenaar van de school, duurt dit vier tot vijf weken. Vervolgens moet de grond worden gesaneerd. De bodem is ooit opgehoogd met vervuild slib uit de haven. Het is 'immobiele vervuiling', wat betekent dat met afgraven het probleem is opgelost. De sanering duurt ongeveer zes weken. Voordat de sanering kan beginnen moet nog 15 kilometer kabel weggehaald worden.

De nieuwe school, kantoren en de ruimtes voor jeugdhulpverlening en onderzoek in de Hertogenwijk worden gebouwd voor stichting De Waarden, die nu aan de Dahliastraat in Tiel zit. De kinderen die er les krijgen zijn zeer moeilijk opvoedbaar of hebben en complexe persoonlijkheidsstoornissen. De school moet er in augustus 2004 staan. Het hele project, dus ook de woningen, moet eind 2007 klaar zijn.

De bouw van de school en de woningen heeft wat vertraging opgelopen door een meningsverschil tussen de SVT en de gemeente Tiel. De SVT wilde 61 woningen bouwen, die de bouw van de school moesten financieren. Uiteindelijk bleek dat niet te lukken, volgens de SVT omdat de bijdrage van de gemeente te beperkt was. Uiteindelijk besloot de gemeente dat de SVT meer woningen mocht bouwen. In plaats van drie hoog, wordt het appartementencomplex nu minstens zeven hoog. "Het kan acht worden als dat nodig is," zegt woordvoerder A. van der Dussen. Er komen zeker 96 woningen. Een gedeelte is bestemd voor 'bijzondere woonvormen' zoals begeleid wonen of seniorenwoningen.

Aan de Hertog Karellaan staat naast de voormalige Cambier van Nootenschool nog de Roelant Berk- en Beukschool voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok). De school wordt ook gesloopt en krijgt een plaatsje in het gebouw voor De Waarden.

De afgelopen maanden hebben de EHBO, basisschool de Moespot, kinderdagverblijf Villa Kakelbont en het Lingecollege gebruikt gemaakt van het gebouw naast de zmok-school. Alle organisaties hebben inmiddels een nieuwe plek gevonden.

De Moespot trok naar de Hertogenwijk nadat een brand de school in Drumpt op 1 mei in de as legde. Het nieuwe schoolgebouw is inmiddels opgeleverd.

Villa Kakelbont kwam ook na een brand in de oude school terecht. In juli is het kinderdagverblijf vertrokken naar een pand aan de J.D. van Leeuwenstraat.

De EHBO afdeling Tiel heeft na de brand in de Moespot hun verenigingsgebouw tijdelijk afgestaan aan de basisschool. Nu is de EHBO weer terug in Drumpt.

Naast de SVT heeft ook de SCW, plannen voor de Hertogenwijk. De woningbouwvereniging wil in het gedeelte tussen de Hertog Karellaan en de Nieuwe Tielseweg, waar nu Lander staat, een zorgcomplex bouwen. Het complex wordt een onderdeel van een nog te realiseren 'woon-zorgzone' in Tiel-West.


datum: 31 juli 2003 | bron: Gelders Dagblad |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink