waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Van werkhaven tot toeristenattractie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Van werkhaven tot toeristenattractie
Gepaneerde mosselen, Biesboschrondvaarten en heel veel drijvend polyester langs lange, strakke steigers. De havens van Drimmelen en Lage Zwaluwe hebben sinds hun oorsprong een metarmorfose ondergaan. De aan- en afvoer van zalm, grint, biezen en riet heeft plaatsgemaakt voor een deinende meute toeristen.

De beide havens danken hun bestaansrecht aan vertier en ontspanning. En in beide havens wordt, tegen de verdrukking in, hard gewerkt om dit bestaansrecht te behouden.

Zo heeft Drimmelen momenteel de grootste bouwput uit zijn geschiedenis. De verplaatsing van zo'n 500.000 miljoen kuub zand moet van 25 hectare polder een toeristenparadijs maken, compleet met 280 recreatiewoningen, een camping, een recreatieplas en de grootste jachthaven van de Benelux.

De Zwaluwse haven staat aan de vooravond van een bijna alles omvattende reconstructie. De gemeente wil de laatste bedrijven in de buitenhaven zo snel mogelijk uitplaatsen. Er moeten ligplaatsen en drijvende woningen voor in de plaats komen.
Het braakliggende terrein van potgrondbedrijf Dega wordt het nieuwe hart van de jachthaven in Lage Zwaluwe. Er moeten woningen komen en een plein met een terras en een wandelpromenade. Voor caravans is bij de Kwistgeldweg geen plaats meer. De plannenmakers zien er liever fraai vorm gegeven recreatiewoningen.

Al die watersporters komen naar de havens vanwege De Biesbosch. Maar door de toenemende verzanding van dit achtduizend hectare grote gebied, wordt het voor de botenbezitters steeds moeilijker om diep De Biesbosch in te gaan. Voor grote motorjachten en zeilboten met een kiel is er geen doorkomen meer aan. Staatsbosbeheer, voor een groot deel eigenaar is van de Biesbosch, vindt het uitbaggeren van de kreken geen optie. "Waar moeten we met het slib heen? De bodem is vervuild, niemand wil het slib hebben", legt Frans Fronik uit.

Recreatiepark

Bovendien heeft Staatsbosbeheer geen enkele ambitie om van het natuurpark een recreatiepark te maken. Al die drukte zou de unieke flora en fauna immers geen goed doen.

Volgens Fronik valt het met de schade, die het toerisme in het natuurgebied aanricht, vooralsnog mee. "Er komen hier mensen die denken dat ze in Zandvoort zijn. Die gaan de hele dag op een strandje zitten met bakken bier en een geluidsinstallatie. Deze vorm van recreatie concentreert zich gelukkig op maar een paar plaatsen in De Biesbosch. Daar zitten ze de natuur niet in de weg."

Het merendeel van de recreanten wordt door Fronik overigens niet als een bedreiging ervaren. Sterker nog, Staatsbosbeheer organiseert tal van tochten om bezoekers op een verantwoorde manier kennis te laten maken met het gebied. Desalniettemin schijnt het toerisme in De Biesbosch af te nemen. Fronik: "Toen ik hier elf jaar geleden begon, was het veel drukker met watersporters. Dit heeft volgens mij te maken met de verzanding. Het park is slechter toegankelijk."

Dat verzanden is overigens niets nieuws. Sinds de Elisabethsvloed in 1421 de Grote Waard veranderde in een binnenzee (later Biesbosch genoemd), is er sprake van verzanding. Hierdoor ontstonden in de Biesbosch grienden, die later werden gebruikt als wilgenplantages en weer later voor akkerbouw en grasland.

In die binnenzee zat aanvankelijk veel vis. Steur, zalm, fint, houting en elft. De vangst werd in Drimmelen en Lage Zwaluwe aan land gebracht, met alle economische voordelen van dien.

Overbevissing

Ruim honderd jaar geleden kwam aan de visserij geleidelijk een eind. Door overbevissing, bevuiling en de natuurlijke verzanding van de binnenzee liep de hoeveelheid vis gestaag terug. Steeds meer inwoners in Drimmelen stapten over op de binnenvaart. In 1900 moest de Drimmelse haven worden uitgebreid om de binnenvaartschepen een plaats te geven. Deze uitbreiding heet nu de Oude Haven. In Lage Zwaluwe zagen vissers vooral brood in riet en biezen. Deze handel werd in De Biesbosch gesneden en gehakt. Het leven van de rietwerkers is al vele malen beschreven. Tot op de dag van vandaag komen er met enige regelmaat boeken uit over de vaak barre werkomstandigeheden in de Biesbosch.

Na de stormvloed in 1953 herschiep Rijkswaterstaat de delta. Aan de rietcultuur en de nog overgebleven traditionele visserij kwam een eind. De haven in Lage Zwaluwe dommelde weg, terwijl in Drimmelen fors werd geïnvesteerd in toerisme.
Zo bouwden enkele Drimmelse schippers in het voorjaar hun schuiten om tot rondvaartboot. In de herfst, bij de start van de bietencampagne, werden de stoelen weer uit de boot gehaald. Ook de gemeente erkende het belang van toerisme. In 1968 werd in Drimmelen de grootste jachthaven van Europa geopend.

Een paar kilometer verderop voer de toenmalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe een heel andere koers. Hier werd de Ameroever niet afgegraven maar juist opgehoogd. Er staan nu bungalows. Als het aan Frans Stoffels ligt, wethouder van recreatie in de gemeente Drimmelen, maakt Lage Zwaluwe binnen afzienbare tijd een toeristische inhaalslag. Het dorp moet een fraaie haven krijgen met al even fraaie boten. Of ze nu De Biesbosch in kunnen of niet.

Morgen varen we met BN/DeStemboot Kwak II van Lage Zwaluwe naar Drimmelen. Onderweg gaan we in de Biesbosch op zoek naar overblijfselen van de rietwerkerscultuur. Het verslag van de tocht is vrijdag in deze rubriek te lezen.


datum: 29 juli 2003 | bron: BN/DeStem |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink