waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Vaart Oostburg wordt uitgebaggerd

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Vaart Oostburg wordt uitgebaggerd
OOSTBURG - De gemeente Sluis en waterschap Zeeuws-Vlaanderen zijn gisteren begonnen met het uitbaggeren van de vaart tussen de Trageldam en de Langestraat in Oostburg. De werkzaamheden zijn gemiddeld iedere vijf jaar nodig om de waterafvoer van een deel van Oostburg ook in de toekomst te garanderen. De vaart mondt uit in natuurgebied Het Groote Gat.

De vaart wordt over een lengte van ongeveer tweehonderd meter schoongemaakt. De werkzaamheden nemen maximaal twee weken in beslag. Ook de duikers in de vaart worden doorgespoten. Daarna wordt de opeengehoopte substantie aan de uitgangen van de duikers met een kraan uit de vaart geschept. Uit bemonstering is gebleken dat het goedje niet is verontreinigd. Daarom is het toegestaan de bagger in de groenstrook tussen de vaart en het naastgelegen bosplantsoen te deponeren.

Stankoverlast

Gedurende de eerste weken van het baggeren kan er stankoverlast ontstaan. Volgens H. van der Kop, hoofd van het bedrijfsbureau van de gemeente Sluis, is de stank van voorbijgaande aard. Aangezien de vaart ook langs verpleeghuis De Stelle aan de Veerhoeklaan loopt, wordt de bagger op die plek niet in de groenstrook gedeponeerd.
"Aan die kant zitten ook balkons van de bewoners. Bij de voorspelde hitte van de komende weken willen wij niet dat die mensen noodgedwongen hun balkondeuren dicht moeten houden. Daarom wordt de bagger ter hoogte van hun woningen verplaatst naar de groenstrook van Het Zeeuwse Landschap in de buurt van de Langestraat", aldus Van der Kop.

Ontwateren

Aan de kopse kanten van de vaart ligt geen bosplantsoen. Op die plaatsen wordt de baggerspecie uit veiligheidoverwegingen afgeschermd met bouwhekken. De modderachtige substantie heeft ongeveer drie maanden nodig om te ontwateren. Na een half jaar wordt de grond van de groenstrook doorgespit, zodat de baggerspecie met de grond wordt vermengd. Daarna wordt het plantsoen in oude staat hersteld.

(door René van Stee)
datum: 5 augustus 2003 | bron: BN/DeStem |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink