waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Vereniging tegen Dommelplannen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Vereniging tegen Dommelplannen
BOXTEL - Om sterk te staan in de discussie rond de aanpassing van de Dommel gaat een aantal verontruste bewoners van Boxtel-Oost de 'Vereniging de Dommel door Boxtel' oprichten. Dat gebeurt vanavond tijdens een eerste algemene vergadering.


De Boxtelaren zijn verontrust over de plannen van het waterschap De Dommel en de gemeente Boxtel. Volgens de vereniging dient de Dommel in de wijk Oost een goed stromende en zichtbare rivier op zijn oorspronkelijke breedte te zijn, zonder belemmerende beplanting in de beddingen, zonder palen langs de oevers en zonder extra oeverbeplanting. De doelstelling van de vereniging is daarom 'het bevorderen van integrale oplossingen voor de Dommel door Boxtel en het omliggende gebied en alles wat ermee samenhangt, die op een evenwichtige wijze rekening houden met alle relevante punten zoals onder andere ecologie en belevingswaarde'. Eerder deze maand hebben de verontruste buurtbewoners al een brief met bezwaren gestuurd naar het waterschap en de gemeente Boxtel. Zij vinden dat de plannen voor het inpolderen van het Dommelbed haaks staan op de 'Inrichtingsvisie Dommel en Smalwater door Boxtel'. Bij dit inpolderen wordt de stroomgeul smaller gemaakt en komt daarnaast, in de oorspronkelijke bedding, een moeraszone.


Zicht


In de inrichtingsvisie was sprake van een goede afweging van ecologie, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Zo zou de Dommel op zijn oorspronkelijke breedte gebracht worden, wat in de huidige plannen niet het geval is. Een tweede belangrijk bezwaar vinden de aanwonenden, dat ze, vanuit hun huizen en straten straks door beplanting het zicht op de rivier en het erachter liggende landschap missen. Datzelfde zou gelden voor het wandel- en fietspad langs de Dommel, dat tussen de Eindhovenseweg en de Rijksweg A2 loopt. De vereniging in oprichting heeft drie bestuursleden: mevrouw G. Morel, landschapsarchitect G. Smulders en stedenbouwkundige K. van Ham. Het bestuur stelt de toekomstige leden een contributiebedrag van twintig euro per huishouden voor. Ook zullen de statuten vanavond worden getekend. De eerste algemene vergadering begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Rots.


De feiten


 • De Dommel stroomt over een lengte van 6,5 kilometer door Boxtel. Dit traject willen waterschap en gemeente schoonmaken en aanpassen;
 • Bij de schoonmaak verdwijnt naar schatting 8000 kubieke meter slib. De rivier wordt dan gemiddeld één meter dieper en zal sneller gaan stromen;
 • Op deeltrajecten krijgen natuur, veiligheid en recreatie meer aandacht. De nieuwe inrichting wordt een afwisseling van rietoevers, moeras, struweel, ruigtes en gewone beekbeplanting;
 • Het project kost 4,1 miljoen euro. Er is voor 2,4 miljoen euro aan Europese subsidies binnengehaald. Het waterschap draagt 1,3 miljoen euro bij in de kosten, de gemeente 570.000 euro.

 • datum: 12 augustus 2003 | bron: Brabants Dagblad |  rubriek: algemeen

  Pagina
  print versie

  Laatste nieuws
  Sanering bodem Ketelmeer-West
  Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
  Waterschap pakt Nunbeek aan
  Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
  MWH lanceert het Handboek Waterbodem
  Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
  Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
  Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
  Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
  Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

  Software
  ASAP Utilities (Excel)
  BOKS
  BoorManager
  Towabo/Bever

  Nieuws te melden?
  Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....  realisatie website en online marketing:
  eGate Internet Solutions


  redactie:
  Merijn Bolkestein
  Bastien Mensink