waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Modderkruiper sneuvelt bij maaiwerk

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Modderkruiper sneuvelt bij maaiwerk
BRAKEL - Bij maaiwerkzaamheden in sloten bij Brakel is de afgelopen dagen een groot aantal kleine modderkruipers op de oever gesmeten. De kleine modderkruiper (Cobitis taenia) is een beschermde diersoort.


Behalve modderkruipers belandden ook snoeken, zeelten, baarzen, driedoornige stekelbaarzen, ruis- en blankvoorns, slakken, rivierkreeften en allerlei ander waterleven op de walkant. In de felle zon stierven ze snel door uitdroging. Maandag werd gemaaid langs de Van Heemstraweg, tussen de Meidijk en de rotonde bij Brakel. Elke paar meter lag wel een modderkruiper te spartelen. Een simpele rekensom leert dat er alleen al op dat stuk sloot honderden gesneuveld moeten zijn. Tevens zaten er hier salamanderlarven en groene kikkers tussen, ook beschermd. Gisteren was de sloot langs de Kooiweg in Brakel aan de beurt. Hier was de dichtheid aan modderkruipers een stuk lager, maar ook hier moeten er enkele tientallen op de wal gegooid zijn.


Beschermde visjes
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van Hemert uit Brakel, in opdracht van Waterschap Rivierenland. Machinist Mynard Alblas, aan het werk aan de Kooiweg, beaamt dat hij met grote regelmaat vissen op het droge brengt. "Maar we kunnen niet voor elk visje uitstappen om het terug te gooien." Dat het in dit geval om beschermde visjes gaat, was hem niet opgevallen. "Ik doe m'n werk zo goed mogelijk. Als het zo niet mag, dan hoor ik het wel."


Vrijstelling
Volgens J. Gianotten, hoofd onderhoud van district West van opdrachtgever Waterschap Rivierenland, heeft -het waterschap vrijstelling van de Flora- en Faunawet als het gaat om maaien en onderhouden van sloten. "We hebben wel een zorgplicht. Dat houdt in dat je niet opzettelijk beschermde dieren mag doden." De vraag rijst dan of er sprake is van onopzettelijk doden van modderkruipers als je weet dat ze er zitten en ze toch met het maaisel op de oever gooit. "Als het zo moet, kun je niks meer doen. Er is ook een economisch belang. De tuinders moeten water hebben, en door de hitte is plantengroei explosief toegenomen. De planten belemmeren de doorstroming." Gianotten stelt zich voor dat de maaiers voortaan even kijken of er in een stuk sloot niet erg veel modderkruipers zitten. "Dat kunnen ze dan overslaan."


Zorgplicht
Een soortgelijk advies geeft ook de Algemene Inspectiedienst, die gisteren net als het waterschap een opzichter naar Brakel stuurde. Beide opzichters troffen géén modderkruipers aan. "Wij hebben geen strafbaar feit geconstateerd", zegt L. Steens van de AID. "Misschien zijn die beestjes wel teruggekropen, of zijn ze opgegeten door vogels. Blijft wel dat de uitvoerder de zorgplicht heeft. Als hij modderkruipers ziet, moet-ie ze teruggooien. Het waterschap zal nu ongetwijfeld de uitvoerder op het hart drukken extra goed op te letten." Eind 2001 werd bagger--werk voor de Betuwelijn -stilgelegd omdat in een te -verleggen sloot kleine modderkruipers waren aangetroffen. Vervolgens moest de projectorganisatie Betuwelijn alsnog een vergunning aanvragen.


datum: 14 augustus 2003 | bron: Brabants Dagblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink