waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Culemborg baggert eindelijk

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Culemborg baggert eindelijk
CULEMBORG - Na jaren van voorbereidingen start in november het uitbaggeren van de Culemborgse stadsgrachten. In vijf maanden tijd wordt ruim 30.000 kuub vervuild slib uit de gracht in vrachtauto’s geschept. Drie jaar terug sneuvelde een plan om met wagens af te voeren omdat dat te veel overlast voor omwonenden zou geven.


Het werk wordt de komende weken aanbesteed en ook het bestuur van het Waterschap Rivierenland en de gemeenteraad moeten nog hun laatste goedkeuring geven. Naar verwachting zal dit probleemloos verlopen. Voor omwonenden komt er in de loop van oktober een inloopavond.


Drie jaar terug onstond er een kleine opstand van omwonenden toen plannen voor de afvoer met vrachtwagens naar buiten kwamen. Daar zouden de huizen van scheuren en het zou niet best zijn voor de verkeersveiligheid. Lang hebben de plannenmakers vervolgens gewerkt aan de afvoer per pijpleiding, maar omdat de kosten de pan uitrezen is daar uiteindelijk toch van afgezien.


,,Het zou al met al tegen de miljoen euro meer gaan kosten,’’ meldt C.Peels van het Waterschap. ,,Ook aan de afvoer per pijpleiding zitten haken en ogen op het punt van verkeersveiligheid. Bovendien heb je dan een depot en een overslagpunt in de uiterwaarden nodig. Daar had Rijkswaterstaat grote moeite mee. Ook was er een ellenlange procedure nodig om dat voor elkaar te krijgen.’’


Samen met bewoners en de gemeente zijn nu de afvoerroutes nog eens goed tegen het licht gehouden en is er een plan uitgekomen waar iedereen mee kan leven. ,,De bagger wordt nu door een kraan op een ponton uit de gracht in kleine drijvende bakjes geschept. Die kunnen onder de meeste bruggen door naar de oplaadpunten die zoveel mogelijk ten zuiden van de stad liggen. De vrachtwagens geven op die manier zo min mogelijk overlast,’’ weet Peels.


Het slib wordt nu per vrachtwagen naar een overslagpunt in het Amsterdam-Rijnkanaal gereden. Daarvandaan gaat het per schip naar de Kaliwaal, een plas bij Druten die is aangewezen als depot voor vervuild slib. In het broedseizoen is dit depot gesloten en zal het slib in een depot bij Dordrecht worden gestort. ,,Het aantal vrachtwagens valt al met al wel mee. We hebben uitgerekend dat het gemiddeld om een wagen per half uur gaat,’’ zegt Peels. ,,Voor de vrachtwagens stellen we op een aantal stukken weg ook eenrichtingsverkeer in.’’


Standaard bij baggeren is een onderzoek naar de aanwezigheid van munitie. Omdat Culemborg in de Tweede Wereldoorlog is ontzien, wordt er weinig verwacht. ,,Alleen bij de bruggen wordt wat verwacht. Daar hebben mensen misschien het een en ander gedumpt, maar dat kan nooit veel zijn. Ook houden we rekening met eventuele archeologische vondsten. Maar al met al verwachten we weinig vertraging tijdens het werk.’’


Die vertraging is er wel in Tiel waar al zeker zolang wordt gepraat over het baggeren van de grachten. Lang was het de bedoeling eerst Tiel en daarna Culemborg te doen. Deze ‘koppeling’ is al lang geleden los gelaten.


De moeilijkheid in Tiel is dat er alleen per pijpleiding kan worden afgevoerd. Er is gewoon geen ruimte voor vrachtwagens.


Bovendien is er in Tiel veel meer kans op explosieven. ,,We zijn nu bezig met de vergunningen voor een depot.


Afhankelijk van het aantal bezwaren dat daarop binnenkomt, hopen we op zijn vroegst in het voorjaar van 2004 in Tiel te kunnen beginnen. Maar het kan gemakkelijk later worden,’’ weet Peels.


datum: 22 augustus 2003 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink