waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, ‘Gebruik innovatieve kennis baggersector’

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
‘Gebruik innovatieve kennis baggersector’
“De discontinuïteit is zorgelijk. IJburg wordt getemporiseerd, de tweede fase van de sanering van het Ketelmeer gaat voorlopig niet door, de grondwerken voor Betuwelijn en HSL-Zuid zijn bijna af. Wat ervoor terugkomt is voornamelijk onderhoudswerk”, somt Chris van Oord, adjunct-directeur van Ballast Ham Nederland op.

Achteraf valt te constateren dat het jammer is geweest dat al die grote werken praktisch tegelijkertijd op de markt zijn gekomen. “Als de productie 5 tot 10 miljoen zou zakken, dan valt dat op te vangen. Nu wordt de dip erger en zullen we iets aan de organisatie moeten doen.”
Drie grote projecten die op de rol stonden, worden nu uitgesteld, de Westerschelde Containerterminal, het Grensmaasproject en de Maasvlakte 2. Daarnaast worden andersoortige nieuwbouwprojecten doorgeschoven waar de baggersector vaak bij betrokken is voor het grondwerk.

Waterbodemsanering
De slechte stand van de overheidsfinanciën betekent niet alleen een teruggang van de productie, maar ook dat innovaties, een onderdeel waar de sector sterk in is, op een laag pitje komen te staan. “Neem het CUR-programma Inside, gericht op het versterken van dijken zonder damwanden te slaan. We zijn net toe aan de testfase, maar het programma wordt gestopt. Wellicht komt het nog eens terug. Ballast Ham Nederland is daarnaast actief op de markt voor waterbodemsanering. We hebben speciaal de wormwielzuiger HAM 291 laten bouwen om heel nauwkeurig te baggeren. Die ligt stil omdat er geen werk afkomt. Dat is dan de betrouwbare overheid”, zegt Van Oord met een vleugje cynisme.
Toch wil hij niet alleen maar klagen, hij ziet ook kansen. “Er schijnt nu toch een grootschalige proef te komen met verwerking van baggerspecie inclusief een aanbodgarantie van slib.” Maar de innovatieve kracht van de sector heeft in zijn visie zeker te lijden van alle ombuigingen. “Ik vraag mij wel eens af of er bij Rijkswaterstaat nog mensen zitten die de Oosterscheldewerken kunnen ontwerpen. Hebben wij die kennis nog wel in huis?”
De sector zelf in zekere mate nog wel, is hij van overtuigd. Des te droeviger wordt hij als hij bestekken ziet die alternatieven uitsluiten. “Ik kan dat niet begrijpen, zeker niet als wij met onze kennis zien dat een alternatief beter is. Maar dat mag dan niet. Dat is jammer, omdat we voldoende mensen hebben rondlopen met ideeën.”

Innovatieve contractvormen
Een mogelijkheid om zowel het geldgebrek als het gebrek aan innovaties op te lossen, is het gebruik van innovatieve contractvormen en publiek-private samenwerking. “Ik moet eerlijk zeggen dat in de bouw zelf ook nog de cultuur heerst van stenen stapelen zoals de opdrachtgever het wil. Als BAM Groep doen we nu echter de nodige ervaring op met de A 59, de bovenbouw van de HSL en mogelijk met de N31 waar het consortium waarin BAM participeert ‘preferred bidder’ is.”
Maar ook voor particuliere opdrachtgevers wordt gewerkt met alternatieve contracten. “Heel vaak wordt in onze sector gekeken naar het materieel en de bezettingsgraad. In mijn inmiddels 33-jarige carrière heb ik mij zelf altijd gericht op de problemen van de klant, hoe lossen we die op. Het materieel is daar slechts hulpmiddel bij”, zegt Van Oord.
Zo heeft Ballast Ham Nederland een vijfjarig contract met DOW Chemical in Terneuzen. “Van DOW loopt een pijpleiding onder de Westerschelde door. Die loopt via een bank die elk jaar tientallen meters verschuift. Daardoor komen de leidingen bloot te liggen, hetgeen niet mag. Wij hebben aangeboden om gedurende vijf jaar te zorgen dat de leidingen goed blijven liggen. Als we twee keer daaraan moeten werken, dan doen we het goed. Moeten we vier keer uitvaren, dan wordt het lastiger. Maar de klant weet waar hij gedurende vijf jaar aan toe is.”
Het is in feite een prestatiecontract waarmee ook al gewerkt is bij de Betuwelijn bij Barendrecht en bij het onderhoud van Zeeuwse havens. Van Oord is daar enthousiast over. Maar, vindt hij, “De aannemer moet bereid zijn risico’s te nemen zoals wij bij DOW ook doen.”

Lichtpuntjes
Hij ziet goede mogelijkheden voor soortgelijke werken bij de aanleg van havens en de kustverdediging. Dat laatste wordt inmiddels gedaan. Er ligt een contract voor strandsuppletie en de vooroevers voor de periode 2004-2007. Maar het programma Ruimte voor de Rivieren en de aanpak van de zwakke schakels in de kust in verband met de zeespiegelstijging, bieden eveneens kansen. “Ik ben er op getriggerd hoe we daar op kunnen inspelen.”
Ondanks de nu sombere tijden, ziet Van Oord voldoende lichtpuntjes gloren. En gelukkig maar voor hem, want “het is een mooi vak.”

Ballast Ham Nederland meer dan baggeraar
De Nederlandse poot van het internationale baggerconcern BHD (Ballast Ham Dredging) komt voort uit HAM VOW, de Nederlandse tak van Ballast Nedam Baggeren en is onderdeel van de Koninklijke BAM Groep. Enkele jaren heeft het bedrijf een omzet gedraaid van zo’n 130 miljoen euro, maar volgens Chris van Oord, zal dat nu wel minder worden.
De 58-jarige adjunct-directeur die een carrière van 33 jaar in de waterbouw heeft waarvan meer dan 20 jaar internationaal, praat enthousiast over zijn vak. Het oplossen van problemen van de klant staat bij hem centraal. Dat plus de innovaties in de sector zijn meer dan krenten in de pap. De manier waarop versneld grond wordt geconsolideerd met behulp van verticale drainage is daar een voorbeeld van. Inmiddels heeft BHD de grootste verticale drainagemachine die een diepte van 60 meter kan bereiken. IJburg is op die manier behandeld.
Zijn bedrijf is meer dan alleen maar baggeren. Met Mijnster zand en grinthandel BV in huis wordt ook die tak van sport bediend en Paans is een specialist in kleinschalige baggerprojecten en kust- en oeverwerken. Verder heeft Ballast Ham Nederland een belang van 50 procent in Wicks, een specialist in verticale drainage.
datum: 24 september 2003 | bron: CoBOUW |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink