waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, ‘Honderd man moet schepen uit Twentekanaal trekken’

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
‘Honderd man moet schepen uit Twentekanaal trekken’
ENSCHEDE - Een staaltje van oerkracht om twee binnenvaartschepen en drie sleepboten zonder motor uit het vervuilde deel van het Twentekanaal te slepen. Belangenvereniging Koninklijke Schuttevaer voor de binnenvaart heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat verzocht honderd sterke mannen in te zetten voor deze klus. De vijf vaartuigen liggen al een maand voor anker voor de sluis bij Hengelo, omdat het Twentekanaal tussen Enschede en Hengelo zwaar is vergiftigd door de brand bij bandenfabrikant Vredestein.

Het steekt Koninklijke Schuttevaer dat Rijkswaterstaat tot  dusver geen maatregelen heeft genomen om het scheepvaartverkeer in  dit deel van het Twentekanaal weer op gang te helpen. Vredestein  heeft een plan gelanceerd om een bellengordijn op te trekken om de  vervuiling te isoleren. Daarop heeft Rijkswaterstaat nog niet  gereageerd. 

Schuttevaer wil de schepen met de hand slepen, zodat er geen  deining in het water ontstaat waardoor de verontreiniging kan  verspreiden. De schepen, die 4 kilometer voor de sluis liggen,  moeten tot aan de sluis bij Hengelo worden gesleept. ,,Door het  optrekken van een bellengordijn of het volpompen van de sluis met  schoon water kunnen die schepen door de sluis zonder de vervuiling  op grote schaal te verspreiden”, vindt de woordvoerder. Volgens  hem zal er dan in kleine mate vervuiling plaatsvinden. 

De beheerder van het Twentekanaal, Rijkswaterstaatdirectie Oost,  wilde nog niet reageren op het voorstel van Koninklijke  Schuttevaer.


datum: 25 september 2003 | bron: ANP |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink