waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Twentekanaal nog wekenlang afgesloten

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Twentekanaal nog wekenlang afgesloten
ENSCHEDE - Het Twentekanaal blijft zeker nog zes tot acht weken afgesloten voor de scheepvaart. Dat heeft Rijkswaterstaat donderdag bekendgemaakt. Sinds 22 augustus is de sluis bij Hengelo gesloten.

Het water tussen Enschede en Hengelo is zwaar verontreinigd met roetdeeltjes, die vrijkwamen door de brand in bandenfabriek Vredestein. Om te voorkomen dat het verontreinigde water zich verspreidt, werd besloten het kanaal stroomafwaarts af te sluiten. 

"We hopen dat er binnen enkele dagen kan worden begonnen met  het uitbaggeren van het vervuilde slib", zegt een woordvoerder van  Rijkswaterstaat. Bij het binnenlaten van de baggerschepen wil Rijkswaterstaat ook twee vrachtschepen, die sinds de brand bij de sluis voor anker liggen, de mogelijkheid bieden verder te varen. Volgens de woordvoerder is Vredestein de opdrachtgever van de schoonmaakoperatie en is Rijkswaterstaat slechts toezichthouder. 

Mensen met een plezierboot zijn bezorgd. Velen vinden dat het allemaal te lang duurt. Bovendien vrezen veel eigenaren die hun boot nu nog elders in Nederland hebben liggen niet voor de winter naar de thuishaven in Enschede te kunnen terugkeren. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om tientallen bootjes. "We proberen een tijdelijke oplossing te bieden door een ligplaats te creeren bij Hengelo."


datum: 26 september 2003 | bron: ANP |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink