waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Geld is op bij Rijkswaterstaat

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Geld is op bij Rijkswaterstaat
LEEUWARDEN - Onder ambtenaren van Rijkswaterstaat is sprake van ernstige demotivatie. Ze gaan gebukt onder ingrijpende bezuinigingen op onderhoud en beheer. Wegen, bermen, vaargeulen en bruggen lijden er onder. Van de 650 werknemers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland zit een groot deel zich te vervelen.

Begin dit jaar kondigde het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Den Haag een uitgavenstop af. Nieuwe verplichtingen, hoe klein ook, mogen niet meer worden aangegaan. "We zitten maar wat met de armen over elkaar", vertellen gefrustreerde werknemers. Hun gewone werk, het verstrekken van opdrachten aan aannemers en het houden van toezicht op onderhoud, is volledig stilgevallen. "Rijkswaterstaat verwaarloost zijn taken."

De gevolgen van de bezuinigingen zijn vooral nijpend voor de Waddeneilanden. De vaargeulen worden niet meer gebaggerd. Nu al moeten de veerboten zich vaak door een laag slib naar de wal duwen. Wagenborg Passagiersdiensten vreest dat binnenkort tussen Holwerd en Ameland enkel nog gevaren kan worden bij hoog tij.

Kademuren verzakken. De slikwerken langs de Friese en Groningse kust verkeren in deplorabele staat. Aan snelwegen en autowegen worden alleen noodreparaties uitgevoerd als het verkeer gevaar loopt. Bermen worden niet meer gemaaid.

Ambtenaren van de uitvoerende diensten zien "de verloedering" lijdzaam aan. Ze zijn bovendien bang voor de toekomst. De regiodirectie van Rijkswaterstaat in Leeuwarden werkt aan een drastische inkrimping van het aantal banen.


datum: 20 september 2003 | bron: Leeuwarder Courant |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink