waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Onderzoek naar stroming, slib, vis en filters

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Onderzoek naar stroming, slib, vis en filters
WINTERSWIJK - De doorstroming van het water, de bodem, de visstand en filters: het onderzoek naar het ondoorzichtige water van het strandbad in Winterswijk wordt op deze vier onderdelen geconcentreerd. "En we willen weten hoe de hydrologische situatie precies is.".

Nico Jaarsma van onderzoeksbureau Witteveen & Bos is als ecoloog betrokken bij het onderzoek in het twee zomers geleden gesloten strandbad van Winterswijk. De aanpak wordt besproken in een werkgroep, waarin ook vertegenwoordigers van de gemeente Winterswijk, de Stichting Behoud Strandbad, Waterschap Rijn & IJssel en de provincie Gelderland zitten. Onder verantwoordelijkheid van Witteveen & Bos is enkele weken geleden ter plekke een eerste onderzoek uitgevoerd. De eerste resultaten zijn aan die partijen gepresenteerd.

Jaarsma: "Uit dat eerste onderzoek bleek dat ook het diepe grondwater voedselrijk is. Er zit veel fosfaat in." De aanwezigheid van fosfaat in het water is waarschijnlijk de grote boosdoener voor de ondoorzichtigheid van het strandbad: dankzij dat fosfaat groeien de algen snel en wordt het zwemwater troebel. Die ondoorzichtigheid was de belangrijkste reden om het bad te sluiten.

Het grondwater op 60 tot 80 meter diepte omvat bijna net zoveel fosfaat als water dat minder diep zit. Het kan zijn dat die fosfaatrijkdom een natuurlijke oorzaak heeft, stelt de ecoloog van Witteveen & Bos. "Maar we gaan het ook niet verder onderzoeken. Ook als je de oorzaak precies weet kun je er toch niets meer aan doen."

Oppompen van diep grondwater is geen oplossing, dus verleggen de onderzoekers de aandacht naar andere mogelijkheden. Jaarsma: "We gaan naar de meer technische oplossingen kijken."

Een mogelijkheid is om de doorstroming van het grondwater te beperken. "Als je de doorstroming van het water kunt beperken kun je ook voorkomen dat er voedingsstoffen in het bad terechtkomen. Als je het water zo lang mogelijk in het strandbad kunt vasthouden voorkom je de doorstroming van dat grondwater."

Daarnaast is ook gebleken dat het slib in het strandbad te veel voedingsstoffen bevat. Al eerder werd het duidelijk dat de visstand ook negatieve invloed heeft op de helderheid van het water. In het groene water aan de Badweg leeft vooral jonge blankvoorn. Die voedt zich bij voorkeur met watervlooien, en die diertjes zorgen er juist voor dat het water schoon blijft. En die voorn krijgt volop kansen bij gebrek aan roofvissen zoals snoek, baars of snoekbaars.

Jaarsma: "We kijken verder naar het bodemslib, de visstand en het filteren van het water, maar dat is een technisch verhaal. We hebben in de begeleidingsgroep voorstellen gedaan, die worden nu door de gemeente bekeken." De ecoloog wil met name meer weten van de hydrologische situatie in de ondergrond van het strandbad.

"We willen precies weten hoe het grondwater en het water van de Slinge door de bodem stromen. Als we precies weten hoe die waterstroming is, kennen we ook de aanvoer van het water naar het bad. En dan weten we ook hoe we moeten filteren. Hopelijk kunnen we met dat onderzoek snel aan de slag, maar dat hangt nu af van de gemeente Winterswijk en de andere partijen."


datum: 26 september 2003 | bron: De Gelderlander |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink