waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Uitstel baggerwerk irriteert Gent

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Uitstel baggerwerk irriteert Gent
GENT - Het stadsbestuur en het havenbedrijf van Gent hebben verontrust gereageerd op het besluit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om pas in de periode 2007-2010 geld beschikbaar te stellen voor baggerwerken op het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Op verzoek van havenschepen D. Termont heeft havenkapitein D. Vernaeve direct contact gezocht met Rijkswaterstaat Zeeland, de beheerder van de sluizen en het kanaal.

Volgens een woordvoerder van het havenbedrijf is de zorg zeker gegrond. Door geldgebrek én het ontbreken van een slibdepot is al jaren sprake van achterstallig onderhoud op het Nederlandse deel van het kanaal, terwijl een inhaalmanoeuvre op het Vlaamse deel de slibberg daar grotendeels heeft weggewerkt.
In 2001 verklaarde een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat dienstkring Zeeuws-Vlaanderen dat zich op de kanaalbodem en de oevers inmiddels een slibberg van 350.000 kubieke meter heeft verzameld. Die figuurlijke berg groeit jaarlijks met naar schatting 20.000 ton. Knelpunten zijn van oudsher de brugpassages in Sluiskil en Sas van Gent. Voor de Middensluis in Terneuzen, waar schepen door het opgehoopte slib vaak verkeerde manoeuvres uitvoerden, werd de drempel enkele jaren geleden weggebaggerd.
Rijkswaterstaat heeft, volgens een woordvoerder in Terneuzen, de ongeruste Gentse havenbestuurders gerust kunnen stellen. ,,Als zich in de periode tot 2007 écht grote problemen voor doen, zullen we zeker tussentijds in actie komen. In het verleden is wel eens gezegd dat de grotere zeeschepen tussen de brug bij Sas van Gent en Zelzate met hun kiel door de modder ploegden, maar dat is nu zeker niet het geval.`` Waterstaat heeft het havenbedrijf de peilingsresultaten van juni van dit jaar toegestuurd om te onderstrepen dat de situatie onder controle is.

Depot
Waterstaat wacht overigens met smart op de ingebruikname van het grote slibdepot in de Koegorspolder. In het nieuwe meerjarenprogramma van Verkeer en Waterstaat is de opleveringsdatum nu verschoven van 2005 naar 2007, het moment waarop ook weer geld beschikbaar komt voor de baggerwerken. In het verleden hield waterstaat, vanwege de onduidelijkheid rond de verwezenlijking van het depot in Sluiskil-Oost, aanvankelijk ruimte voor een alternatief depot in de Dekkerspolder bij Westdorpe achter de hand, maar die optie heeft men nu laten varen. De woordvoerder van waterstaat: ,,We zetten nu helemaal in op 2007. En daarnaast haken we op landelijk niveau ook in op de plannen voor grootschalige verwerking van baggerspecie. De bemonstering daarvoor hebben we al afgerond.``
Het betekent dat Rijkswaterstaat, dat in het verleden bij hoge uitzondering tienduizenden kuubs zwaar verontreinigd kanaalslib in het depot van Callemansputte bij Zelzate mocht dumpen, niet helemaal afhankelijk is van het nog aan te leggen depot in de Koegorspolder.

(door Wout Bareman)


datum: 24 september 2003 | bron: Provinciale Zeeuwse Courant |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink