waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering,

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
"Beatrix- kanaal niet verbeteren"
EINDHOVEN - Verbetering van het Beatrixkanaal in Eindhoven voor extra scheepvaart is geldverspilling. Dat stelt directeur B. Hilberts van het Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum (MCA), dat zich sterk maakt voor vervoer over spoor en water.

Slechts vier bedrijven maken nu gebruik van vervoer via het Beatrixkanaal; betonproducenten Beamix en Mebin, metaalverwerkingsbedrijf HKS Metals en veevoederproducent Brameco Zon. Om meer bedrijven van bedrijventerrein De Hurk voor vervoer via het kanaal te interesseren, is een aantal verbeteringen nodig, zo bleek uit een onderzoek enkele maanden geleden. Het kanaal moet onder meer dieper worden gemaakt en er moet een overslagvoorziening komen.
De gemeente Eindhoven onderzoekt momenteel wat de verbeteringen kosten. Volgens MCA-directeur Hilberts zal dat echter niet leiden tot interesse van veel bedrijven op De Hurk. 'Vervoer over water is vooral goed voor bulktransporten over lange afstanden. Terwijl daar behalve kantoren vooral bedrijven gevestigd zijn die hun producten slechts over korte afstanden vervoeren.'

Niet geschikt

Voor het eerder genoemde onderzoek werden achttien bedrijven op De Hurk geselecteerd die volgens de onderzoekers goederen via het water zouden kunnen vervoeren. Ook zij bleken echter weinig enthousiast. 'Met uitzondering van een tweetal bedrijven was de eerste reactie van de benaderde bedrijven dat transport over water voor hun bedrijf niet geschikt was. Na de bedrijven geïnformeerd te hebben dat toekomstig multimodaal transport de intentie heeft om nauwer aan te sluiten bij hun (toekomstige) behoefte aan transportdienstverlening, was er voldoende interesse om aan dit onderzoek mee te werken', aldus het rapport.
Een transportbedrijf zou tijdens het onderzoek belangstelling hebben getoond voor de ontwikkeling van een distributiecentrum aan de Beatrixhaven. Welk bedrijf het betreft, is onbekend. Volgens Hilberts zou een overslagcentrum aan het Wilhelminakanaal veel beter zijn. 'Dat is tenminste een doorgaande route. Bovendien is dat kanaal in handen van het Rijk, terwijl de Beatrixhaven eigendom is van de gemeente die het kanaal dus ook moet onderhouden.'
'De gemeente moet goed uitkijken waar ze haar geld in stopt', vindt Hilberts. 'Het Beatrixkanaal is een veredelde sloot. Het kost miljoenen euro's om die uit te diepen. Bovendien is er nog het probleem van het zwaar vervuilde slib dat daar op de bodem ligt. De gemeente praat al jaren met het waterschap over wie de sanering daarvan zou moeten betalen. Daar zie ik nog geen oplossing in het verschiet.'
Bij de gemeente kon niemand een reactie geven.

(door Daniëlle Vogels)


datum: 27 oktober 2003 | bron: Eindhovens Dagblad |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink